Sundhed du kan stole på

Det skal være trygt at gå til lægen og at komme på hospitalet. Alt for mange danskere venter for længe, når alvorlig sygdom rammer en selv eller familien. Eller når man bliver diagnosticeret med en kronisk sygdom. Og alt for mange ansatte i vores sundhedsvæsener pressede.

- Ventelisterne skal ned. F.eks. gennem midlertidigt lønløft og bedre brug af private leverandører.

- Vi skal have flere praktiserende læger i hele Danmark og bedre opfølgning i kommunerne efter indlæggelse.

- Patientrettighederne skal styrkes markant. F.eks. gennem retten til en patientansvarlig læge