MEre balance i danmark

Senest i 2030 skal vi være i gang med at bygge en bro mellem Als og Fyn, så flere danskere får flere jobmuligheder. Og så flere virksomheder kan samarbejde om ny teknologi og flere eksportmuligheder. En fast forbindelse er en investering i Danmark udenfor de store byer og vil udviklebåde Sønderjylland og Fyn. En fast forbindelse vil reducere rejsetiden fra Fynshav til Bøjden fra nuværende 50minutter med færge til bare 7 minutter over broen. Det handler om at investere i flere arbejdspladser og nye tilflyttere til Sønderborg, Sønderjylland og Sydjylland. Og så vil en fast forbindelse give grundlag for at udvide lufthavnen også.

Vi skal have 500 flere studiepladser til Sønderborg. Det vil få flere til at bosætte sig i Sønderborg. Det er helt oplagt at flytte tyskstudiet på bachelor- og kandidatniveau til Sønderborg, hvor mange af vores industrivirksomheder har Tyskland som deres største marked. Og så skal vi have flere uddannelser inden for turisme og grøn omstilling, som kan gavne f.eks. Nordborg Resort og Projekt Zero.

Der skal rykkes flere statslige arbejdspladser til Sønderborg, så vi skaber mere balance i Danmark. På trods af storeudflytninger af f.eks. Landbrugsstyrelsen til Augustenborg, så har Sønderborg stadig færre statslige arbejdspladser i dag end i 2008, mens København har 3.500flere. Derfor vil jeg arbejde for, at vi f.eks. flytter Arbejdstilsynet, Energitilsynet eller Vejdirektoratet ud af de store byer og til Sønderborg og Sønderjylland.